Om oss

Teckeneko startade 2005, som delprojekt i projekt Lyktan som genomfördes 2003-2005. Avsikten med Teckeneko är att producera information på teckenspråk genom webben med videoklipp. Det konstaterades vara stor brist på information på finlandssvenskt teckenspråk. Teckeneko skapades som test av teckenspråkiga informationskanalen.

Under september – december 2005 producerade vi totalt 64 informationsvideon med bland annat föreningsinformation, föreningsträffar och lite internationella händelserna bland döva. Detta var väldigt populär bland finlandssvenska döva som får information på sitt eget modersmål, feedback var mycket bra.

Trots att samhället inte har så stor förståelse för att finlandssvenska döva ska få information på finlandssvenskt teckenspråk, har vi arbetat med detta som en livsviktig kanal åt finlandssvenska döva. Slutligen fick vi gehör och det resulterade i nytt projekt Signwebb som Finlandssvenska teckenspråkiga rf driver just nu 2009-2012.

Finlandssvenska teckenspråkiga satsar på att Teckeneko ska vara främsta informationskanal för finlandssvenska döva.