Svenska teckenspråksdagen 6.11 och teater Rampfeber

Lördag 6.11 ordnar vi Svenska teckenspråksdagen samt på kvällen ordnas det teater, ”Rampfeber” av Teatteri Totti som har samarbete med andra teatrar i Norge och Sverige. Vår förening, FST, har […]