Viktig information om verksamhet

Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. verksamhet mars 2020 På grund av situation med epidemi har vi all verksamhet inställd i mars 2020. Årsmöte flyttas till 16.5, plats Tilkgatan 7 i Helsingfors.  April […]