FPA tolktjänst ny avtalsperiod 2018

Information från FPA: FPA tolktjänst ny avtalsperiod 2018 Januari 2018 startar ny avtalsperiod med de tolkföretag och tolkar som varit med i upphandling under våren. Mer information vilka tolkföretag FPA […]