Gamla bilder

Har du gamla bilder om Finlandssvenska teckenspråkiga rf som ligger och dammar hos dig? Nu samlar vi in alla bilder som möjligt för att kunna skapa en historiska arkiv om […]