Slutseminarium och teckenspråksfestival

Lördag den 28.8 – vad gör du då? Lönar sig att markera i din kalender den dagen! Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. har ett projekt som startade år 2019, Teckna Hej!, som […]