Handarbete under hösten

Hösten har börjat och vi ordnar ett evenemang för alla som är intresserad av stickning och virkning grupp. Målgrupp är äldre, om plats finns -> andra kan med. Handarbete-gruppen har […]