ICT-kurs

Vi ordnar ICT kurs tisdagen 5 september på Tilkgatan 7 i Helsingfors. David Barber och Heli Mikkonen från Finlands dövas förbund kommer hit, de ska berätta lite om deras arbete […]