Kurs för finlandssvenska vuxna och familjer (förlängd anmälningstid)

Kursen är för finlandssvenska vuxna och familjer med döva eller hörselnedsatta barn som använder teckenspråk. Vill du träffa andra och utbyta tankar om två- eller flerspråkighet? Behöver du mera information […]