Riksomfattande tävling för döva husmödrar

Riksomfattande tävling i kunskap och färdigheter för döva husmödrar Åbo dövas förenings kvinnoklubb ansvarar för den riksomfattande tävlingen för döva husmödrar. Lördag 14.10 hålls tävlingen i Kongresshotellet Linnasmäki i Åbo. […]