Verksamhetsberättelse FST – del 2

Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. har deltagit i många olika aktiviteter och bevakat händelser som är viktiga för finlandsvenska teckenspråkiga och även följt med språkpolitiskt arbete under 2015. Magdalena Kintopf-Huuhka och Janne […]