Utflykt till Sveaborg

Finlandssvenska teckenspråkiga rf arrangerade sommarträff i Sveaborg. Det bjöds på en guidande rundtur i Sveaborg och avslutades med information från föreningen och representanter från förbundsmöte.