Regionala forum i Borgå

Regionala forum i Borgå 4-5.5 Den 4-5.5 ordnas regionala forum i Borgå av Finlands dövas förbund i samarbete med Borgå Nejdens Döva rf och Finlandssvenska teckenspråkiga rf. Möjligt ni kanske […]