Medlemsträff med WFD och WFDYS

Medlemsträff lördag 16.9, kl 12.00. Tema internationellt med gäster från WFD, World Federation of the Deaf och WFDYS, World Federation of the Deaf Youth Section. Ordförande Colin Allen (WFD) och […]