Accola projekt information – Januari

Innehåll:
– Ny diskrimeringslag från januari 2015
– Tillgänglighet i informationssamhället