Projekt Accola – April rapport

Projekt Accola deltog i FUNKA konferens om tillgänglighet i Stockholm den 14-15 april.

Konferensen handlar mycket om att man ska utgå från ANVÄNDAREN som läser och fyller i webbsida med information. Diskriminering och lagstiftning var också mycket som behandlades på konferensen.

Arrangören FUNKA är ett företag som startade som ett projekt inom den svenska handikapprörelsen. Företaget har nu kontor i Stockholm, Oslo och Madrid. De producerar webbsidor till olika myndigheter och företag samt utbildar i tillgänglighet på webben.

FUNKA har också arbetat med standardisering som utgår från tillgänglighetskrav, man deltar nu i EU-standardiseringsarbetet för digitala tjänster och digital information.