Projekt Accola – Augusti

Projekt Accola rapporterar om vad som är aktuellt och tog upp bland annat om tillgänglighets sidan som är på kommande, mångfald i samhälle och likabehandling.