Projekt Accola information oktober

Lena Wenman berättar om projekt accolas slutseminarium och demokratidagen.

Slutseminarium för projekt Accola ordnas tisdag den 10 november, kl 12.30-16.30.
Plats: Kommunernas hus, Andra Linjen 14, Helsingfors
Anmäla om ni vill ha kaffe på seminarium. Seminarium är kostnadsfritt.

Anmäla senast 31.10 till
E-post: info@dova.fi
SMS: 045-183 54 50

Ytterligare information och program www.dova.fi/nyheter/seminarium-delaktighet-och-demokrati-en-rattighet

Demokratidag 13.10, Demokrati och delaktighet är viktig del i nya kommunallag. Detta poängterades vid seminariet på Demokratidagen i Kommunförbundets hus. Att kommunerna mer aktivt ska lyssna till och ta i beaktande invånarna på olika sätt är viktigt, men man måste fundera på vilka kanaler och på vilka sätt och språk som kontakten görs. Det är inte alla som har finska som modersmål På Demokratidagen togs upp också om immigranter, och hur man inkluderar och integrerar människor på ett bra sätt i samhället. Demokrati handlar om att alla är en del av samhället och alla är likvärdiga.