Projekt Accola – Pressmeddelande om demokrati

Projekt Accola har skickat ut pressmeddelande om ”demokrati – en möjlighet för alla?” och ”information behövs!”.

Pressmeddelande är avsedd för politiker om teckenspråkig tillgänglighet på webben.