Projekt Accola – Rapport

Projekt Accola rapporterar om:
– Har besökt städer och diskuterat om teckenspråksinformation på webbsidor
– Helsingfors stad har egen månadsinformation på teckenspråk
– Esbo stad lanserar sidor om tillgänglighet på teckenspråk
– WFD (Världsförbund för döva) har gjort utlåtande om teknik och tillgänglighet