Accola projektets verksamhet 2015

Projektledare Lena Wenman berättar om projektens plan för 2015.

RAY beviljade den tredje och sista projektbidrag för Accola.

Under 2015 planeras utbildningsträffar om teckenspråksöversättningar och uppföljning av webben och lagstiftningar.