Teckenspråkets dag – Rätten till modersmål!

Teckenspråkets dagen den 12 februari är viktig dag! Teckenspråk är dövas modersmål!
Carl Oscar Malm, teckenspråkets fader, föddes den 12 februari 1826.

Under 2015, firar vi ett par jubileums år.
Finlands Dövstumförbundet grundades 1905, Finlands Dövas Förbundet firar nu 110 år.
Teckenspråkets ställning tryggades i grundlagen år 1995, idag är det 20 år sedan.