”Den sista blomman” repotage

Teatteri totti producerar teater på finlandssvenskt teckenspråk för första gång.

Vi tar en titt bakom scenen till ”Den sista blomman” och tar tempen på personer bakom.