Dövhistoriska Sällskapets mål och planer – kort intervju

Två av grundarna av Finlands nya Dövhistoriska Sällskap berättar mer om tankar kring historiskt arbete med och för döva. Hur ser planerna och målen ut? Risto Rautanen och Outi Ahonen är glada om fler kommer med, också finlandssvenska döva!

Unik händelse – Finlands Döv-Historiska sällskap grundas

Outi Ahonen och Risto Rautanen är medlemmar i den planeringsgrupp, som ordnar ett öppet möte den 20 februari i Tammerfors för att grunda Finlands Dövhistoriska sällskap. Dövas museums verksamhetsledare Tiina Naukkarinen har länge önskat att döva i Finland skall grunda en egen historiaklubb eller förening som aktivt kan ordna möten och program på samma sätt som i de övriga nordiska länderna.

Målet är att kunna samlas ett par gånger varje år. I samband med årsmöte kan man ordna seminarium med olika tema. Risto Rautanen menar att det också behövs kunskap, kurser till döva, om hur man gör med gamla fotografier och hur man kan dokumentera olika händelser på ett bra sätt för framtiden. Det finns många som har gamla fotografier hemma från dövföreningens program, och inte vet vad de ska göra med dem. Man kan gärna samla ihop dem, scanna in och dela med varandra.

Dövhistoria är viktigt och man kan göra många olika saker med historia. Till exempel titta filmer, diskutera olika tecken för sådant som ”säng” eller ”telefon”. Hur har man tecknat orden förr? Och har det förändrats, när själva föremålet har ändrat sin form eller användning? Hopskjutbara sängar och trådtelefon finns inte mer idag.

Forskning om olika tema är något som gärna uppmuntras. Outi Ahonen har länge samlat in berättelser från döva om Karelen och evakueringen därifrån under krigstiden. Risto Rautanen har tillsammans med en föreningsmedlem fotograferat alla de platser var Helsingfors Dövas Förening har haft sin lokal, litet som ”förr och nu”-bilder av de platserna är roligt att ha och jämföra med. Dövskolornas situation förr och idag är något som borde samlas in, det har förändrats mycket också under de senaste 30 åren, säger Outi Ahonen. Historia är inte bara för 100 år sedan, det är också sådant som hänt för 10 år sedan som bör sparas och dokumenteras.

Finlands Dövhistoriska sällskap vill gärna ha med svenskspråkiga döva också, alla är välkomna med! På Facebook och via epost skall man skicka ut information om händelser framöver. Om du vill fråga mer kan Risto Rautanen och Outi Ahonen samt Marita Tarvonen-Jarva berätta mer.

 

/ Intervjuare, skribent: Lena Wenman