Firande av att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning träder i kraft

Personer med funktionsnedsättning kom till lilla parlament i Helsingfors och firar att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning träder i kraft, den 10 juni 2016.

Finland ratificerade konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och dess tillägg protokoll, den 11 maj 2016 och överlämnar det till FN:s generalsekreterare, Ban Ki Moon. Det tar 30 dagar från inlämnande tills konvention och dess tillägg protokoll träder i kraft.

Handikappsorganisationer i Finland har väntat på att Finlands staten ska ratificera konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning under 10 år. FN:s generalförsamling godkände konvention och tillägg protokoll i december 2006. Men Finlands staten vill justera och förnya landets lagarna först innan de ratificerar konvention.

När Finlands staten publicerar pressmeddelande att de har ratificerar FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning den 11 maj, jublade alla handikappsorganisationer i Finland.

Pressmeddelande från utrikesministeriet:
Finland har förbundit sig till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och dess klagomålsförfarande (13.5.2016)

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning träder i kraft i dag (10.6.2016)