Konstkurs med FST – våren 2016

Konstnär – kan jag? Några finlandssvenska teckenspråkiga träffades och deltog i kort konstkurs med föreningen Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. I denna dokumentär berättar vi mer om kursen. Video är lång (6:32).

Kursen hölls i Helsingfors mars 2016 med Oscar Lönnholm som ledare och lärare. Vi gick på en utställning och fick lite inspiration och nya tankar kring vad konst kan vara. Efter detta startade vi med egna små ”projekt”. Då fick vi sitta på föreningens lokal och pyssla, måla, klippa.. ja ni kan se i videon hur det gick till och hur det slutade! Då kursen var färdig hade vi tillsammans bestämt att skicka in våra konstverk till Dövas Kulturdagar i St. Michel. Det var väldigt spännande att se våra tavlor/konstverk på plats. Eva Sahlström och Magdalena Kintopf-Huuhka berättar mer om sina tankar kring konstverken och vad de ville berätta genom dem.

Konstkursen planerades också till Österbotten (Vasa) i april 2016 men tyvärr anmälde sig inte tillräckligt många. Föreningen vill ge döva teckenspråkiga möjlighet att lära känna konst och att skapa konst själv på olika sätt. Det är intressant att diskutera vad olika konststilar kan berätta om samhället och om konstnärens egen bakgrund och vad han/hon vill berätta genom sin konst. När man får veta mer om konst och vad olika saker betyder, blir själva konsten också mer intressant. Vi som var med på kursen fick lära oss mycket och det var många nya tankar som virvlade i huvudet många dagar efter kursen. Vi hoppas det ska komma mer konst kurser och att fler teckenspråkiga kommer med!