Se videon från den finlandssvenska teckenspråksfestivalen!

Den finlandssvenska teckenspråksfestivalen hölls den 2 december 2023 på biblioteket Ode i Helsingfors.

På festivalen fanns bland annat presentationsbord och föreläsningar med olika teman. Föreläsningarna handlade om hur föreningen Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. grundades, språklig revitalisering och om ett drömsamhälle för finlandssvenska döva.

Fyra personer delade också med sig sina livsberättelser om språk, kultur och identitet som finlandssvensk teckenspråkig.

Dagen slutade med en föreställning med vitsar, sketcher, poesi och visual vernacular.

Se på videon som sammanfattar den finlandssvenska teckenspråksfestivalen!