Teckenspråkslag godkänd

Riksdag har den 12 mars godkänt teckenspråkslag.

Magdalena Kintopf-Huuhka, Finlandssvenska teckenspråkiga rfs ordförande och Markku Jokinen, Finlands Dövas Förbunds verksamhetsledare berättar om beslut och deras känsla av det.