Arbetsgrupp för revitaliseringsprogram

Hej,


Skulle du vara intresserad av att komma med i en grupp som börjar planera ett revitaliseringsprogram för finlandssvenskt teckenspråk?

Revitaliseringsprogram betyder vi diskutera olika delar behöver bli förstärkta, t ex inom undervisning, forskning eller service till finlandssvenska teckenspråkiga.

Gruppen kommer att samlas nästa höst och Annika Aalto som koordinerar projekt Språkstyrka kallar sedan till möte.

Vi ska diskutera vad allt som borde göras för att språkets ställning ska bli bättre. Kom med och berätta vad du tycker borde göras!

Om du blev intresserad kan du kontakta mig eller Annika och fråga mer!

Magdalena Kintopf- Huuhka:
magdalena.kintopf-huuhka@dova.fi
SMS/video: 045 1835 450

Annika Aalto:
annika.aalto@kuurojenliitto.fi
Mobil: 044-7775177