Dövas Förbunds anpassningsträningskurs 7-12.7.2020

Dövas förbund ordnar anpassningsträningskurs åt finlandssvenska vartannat år och nästa sommar är det dags för nästa kurs.

Kursen ordnas 7-12.7. i Vasa på Scandic hotell Vasa Waskia som ligger vid havet. Bredvid hotellet finns vattenparken Tropiclandia. Du kan bekanta dig med hotellet genom länken: https://www.scandichotels.se/hotell/finland/vasa/scandic-waskia

Programmet kommer att planeras i detalj efter att anmälningstiden gått ut, den 9.3.2020. Då vi se hur många barn och vuxna som kommer kan vi bättre ta alla deltagare i hänsyn för att kunna planera en trevlig vecka för alla, från liten till stor. Men på lördagen kommer vi att åka till Solsand och träffa DHBS Döva och hörselskadade barns stödförening rf där de har sin sommarträff. Det brukar även komma gäster från Sverige.

Programmet kommer att innehålla olika slag av aktiviteter. Vi gör saker tillsammans med hela gruppen men det kommer också att finnas egna program för barn och vuxna. Barnen har eget program med barnskötarna då vuxna har sitt.

Kursen är gratis och inkvartering med helpension ingår. Däremot ersätts resorna delvis, egenandelen är 20 e/vuxen och 10e/barn.

OBS!!!

Även personer ursprungligen från Finland som nu bor i Sverige får delta. Det väsentliga är intresset för det finlandssvenska teckenspråket och dess kultur. Vi måste dock prioritera finska anmälningar. Reseersättning betalas endast för resor inom Finland vilket betyder att det är på egen bekostnad att komma till Finland. Som exempel betalar deltagaren själv båtresan till Helsingfors men får ersättning för resan från Helsingfors till Vasa enligt regeln för egenandelen.

Man får även anmäla sig om familjen är flerspråkig men minst en person i familjen är finlandssvensk. Familjen bör även ha anknytning till teckenspråk eller hörselnedsättning.

Kursledare är Maja Andersson och Annika Aalto. Du får gärna kontakta oss och fråga mer!

Annika, annika.aalto@kuurojenliitto.fi / 044-7775177 och Maja, maja.andersson@dova.fi

Du kan också kontakta Magdalena Kintopf-Huuhka eller Cecilia Hanhikoski på FST!

Magdalena, magdalena.kintopf-huuhka@dova.fi eller Sissi, cecilia.hanhikoski@dova.fi

Anmälan via länken senast 9.3.2020

https://www.lyyti.fi/reg/Finlandssvenskar_till_Osterbotten_2020

Välkommen med!