Finlands Dövas Förbund – Björneborg 11.6 förbundsmöte

38 deltagare från 27 föreningar samlades till förbundsmöte i Björneborg lördag 11 juni 2016. Julia Småroos-Hirvelä och Lena Wenman representerade Finlandssvenska teckenspråkiga där. Mötet var bra men gick mycket snabbt. Det var första gången förbundsmötet hålls endast på en dag. Jaana Aaltonen från Åbo blev omvald till ordförande och har nu valts till 3 år enligt nya stadgarna. Till nya styrelsemedlemmar valdes Arja Peltokorpi (Uleåborg), Nina Sivunen (Jyväskylä) och Bror-Erik Majors från Vasa. Vi är glada att det igen finns en finlandssvensk döv i Dövas Förbunds förbundsstyrelse. Grattis Bror-Erik! Hans mål är bland annat att förbundet ska synas och arbeta tillsammans med både hörande och döva, och att information ska fungera bra till finlandssvenska döva.

På förbundsmötet togs bland annat tolkkvalitet, digitala tjänster och social-och hälsovårdstjänster tillgänglighet för döva upp. Det är viktigt med samarbete mellan förbundet och dövföreningarna, för oss är det viktigt att samarbeta om bevakning av finlandssvenskt teckenspråk så att det också kommer med i olika tjänster och språkval för kunder i service.

Efter mötet hade vi ett fint avslutningskaffe, inte bara för mötets deltagare utan också för att Liisa Kauppinen och Urpo Nevalainen fick utmärkelser för sitt mångåriga arbete för döva och i Dövas Förbund. Dagen före hade FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar (CRPD) trätt i kraft i Finland – efter 10 års väntan. Det var en speciell sak för både Liisa Kauppinen och Markku Jokinen som varit med om arbetet för att skapa den FN-konventionen under många möten i New York med olika länder och handikapporganisationer.