Frågeenkät från förbundet

Finlands Dövas Förbund har publicerat två olika frågeenkät. Båda enkät finns även på svenska och finlandssvensk teckenspråk.

Den ena enkät handlar om den nya föreningspolitisk program som förbundet håller på att framställa och gör en kartläggning av alla föreningar. Man kan besvara denna enkät senast 28.2 (Förlängd svartid till 3.3)

Föreningspolitiska programmets enkät

Den andra handlar om teckenspråkiga tjänster inom social och hälsovård. Man kan besvara denna enkät senast 19.3.

Kartläggning av teckenspråkiga tjänster

 

Det är viktigt att finlandssvenskar även besvarar dessa enkät. Det ger oss möjligheter att påverka och förbättra situation för finlandssvenskar teckenspråkiga personer i framtiden.