Arbetsannons verksamhetsledare

Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. söker en verksamhetsledare

Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. är en självständig förening som bevakar olika frågor för finlandssvenska döva och andra personer som använder finlandssvenskt teckenspråk eller vill stöda detta språk. Föreningen grundades 2002 och har sitt kontor i Helsingfors men arrangerar verksamhet för medlemmar i hela Svenskfinland. Föreningen är medlem i Finlands Dövas Förbund och i Finlands Svenska Handikappförbund.
Vi söker en VERKSAMHETSLEDARE för vår förening, som skall sköta uppgifter i enlighet med STEA (fd RAY) AK-finansierad verksamhetsplan som syftar till bättre information och kunskap om döva finlandssvenskars behov och stöda deras delaktighet i vardagen. Målgruppen är främst äldre döva finlandssvenskar men även serviceproducenter och offentliga myndigheter.

Arbetet som verksamhetsledare innebär att du har nära kontakt med ledningsgrupp och styrelse. Du är ”spindeln i nätet” och svarar för både styrelse administration som genomförande av verksamhetsplan, övervakning av annan verksamhet i samband med föreningen samt samarbets- och medlemskontakter. Arbetsuppgifterna innefattar koordinering och uppföljande av informationsproduktion, planering och genomförande av aktiviteter, intressebevakning, ekonomisk handläggning, även visst resande.

Våra önskemål:
En lämplig utbildning och/eller erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Du har god förmåga att uttrycka dig i svensk skrift, datorvana och kunskap om ekonomihantering. Du kan sköta bidragsansökningar samt uppföljning och rapportering. Du kan jobba självständigt och ta egna initiativ och har kunskap om föreningsarbete. Du har gärna teckenspråkskunskaper, och kan hantera olika internet- och datorprogram för informationsuppdatering.

Vi erbjuder en tillsvidare anställning på heltid. Prövotid tillämpas. Arbetsplatsen är på föreningens kontor i Helsingfors men arbetsområdet täcker hela Svenskfinland. Flexibel arbetstid med viss kvälls- och veckoslutsarbete ingår.
Skicka din ansökning med CV och löneanspråk samt referens till föreningen, epost info@dova.fi eller via post: Finlandssvenska teckenspråkiga r.f., Tilkgatan 7, 00300 Helsingfors, senast den 15.2.2017.
Vi avser att tillsätta posten den 1.3.2017 eller så fort som möjligt.

Närmare information om arbetsuppgifter lämnas av föreningens styrelseordförande Magdalena Kintopf-Huuhka. (Epost: magdalena.kintopf-huuhka@dova.fi)

www.dova.fi