Årsmöte 28.3

Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. har årsmöte lördag den 28 mars klockan 12.00
Plats: föreningens lokal, Tilkgatan 7, Helsingfors

Vid medlemsträffar den 21.2 och 21.3 har ni möjlighet att komma med förslag eller ställa frågor.

Vill ni ta kontakt med styrelsen, skriv e-post till info@dova.fi