z

Delegation för teckenspråksärenden

Justitieminister Anna-Maja Henriksson har utfärdat en förordning om att bilda en delegation för teckenspråksärenden.

Delegationens ansvar blir att följa hur målen för teckenspråkslagen uppfylls, främja likabehandling, delaktighet och grundläggande fri- och rättigheter för finlandssvenska och finska teckenspråkiga. Delegationen ska även främja dialog och samarbete mellan teckenspråkiga och myndigheter, sakkunniga kan ge utlåtanden och förslag.

Delegationen för teckenspråksärenden ligger hos justitieministeriet, representanterna kommer från andra ministerium, myndigheter och organisationer.

Anna-Maja Henriksson berättade hon är väldigt glad att kan genomföra bildandet av delegation och främja teckenspråkigas rättigheter. Genom delegationen kan situationen för teckenspråkiga förbättras i samhället.

Förordningen träder i kraft 1.11.2020, ännu detta år ska representanter tillsättas och delegationen börja sitt arbete.

Information på justitieministeriets sidor:
https://oikeusministerio.fi/sv/-/en-forordning-om-delegationen-for-teckenspraksarenden-har-utfardats