Finlandssvensk och döv – en osynlig minoritet

Finlandssvenskt teckenspråk är ett av Finlands minsta minoritetsspråk. Att vara finlandssvensk och döv är inte en dans på rosor, när teckenspråkstolkar och stöd för teckenspråket är en bristvara i vardagen. Detta berättar Alf, Elin, Julia, Maj-Lis och Robin i denna film.

Identiteten och språkhindren kan kännas tunga emellanåt, men det egna språket är ändå viktigt för dem. Kan man vara finlandssvensk och döv? Hur fungerar vardagen om andra omkring dig inte kan finlandssvenskt teckenspråk? De tar upp exempel och funderingar kring de här frågorna. 

Alltsedan år 1846 då Carl Oscar Malm grundade dövskolan i Borgå har undervisning för finlandssvenska döva erbjudits där, ända fram till år 1993. Teckenspråket har ändå inte alltid använts i dövundervisningen. Hur skulle det vara att gå i skolan och inte kunna kommunicera med läraren?

Varför stängde skolan? Vad gör unga finlandssvenska döva idag för att få en utbildning? 

Föreningen Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. (FST), har förverkligat en länge närd dröm om att berätta om döva finlandssvenskar och deras liv under olika årtionden. Filmen är helt och hållet producerad på finlandssvenskt teckenspråk. Filmen har understötts med medel från bland annat YLE, Kulturfonden, Svenska Litteratursällskapet, Konstsamfundet samt flera mindre fonder. 

I filmen får du veta mer om finlandssvenska döva och hur viktigt det är med en gemenskap också i finlandssvenskt teckenspråk. FST hoppas att filmen ska leda till mer förståelse och insikter om hur finlandssvenska döva lever här i Finland. FST vill lyfta fram behovet av teckenspråksstöd också på svenska. 

Filmen har urpremiär den 28 januari 2023. Den kommer därefter bland annat visas på Yle Areena. 


Kort sammandrag: En unik dokumentär om en osynlig minoritet! 

I Finland lever en liten språkminoritet i skymundan – i denna film får de komma till tals, och berättar om ett liv där språkhindren kan vara svåra men också om stolthet över att tillhöra en språkgrupp som funnits länge i vårt land.  Finlandssvenska döva personer i olika åldrar berättar i en timmes lång dokumentär om sina liv, sorger och glädjeämnen i vardagen. I filmen används finlandssvenskt teckenspråk, men svenskt tal och svensk textning finns till för den stora allmänheten som inte kan teckenspråk. 


Filmfestivalen blir den 28.1.2023 kl.13.00-17.00, man får också se en paneldiskussion på Malms kulturhus i Helsingfors.

Biljetter kan köpas: https://www.lippu.fi/artist/malmitalo/finlandssvensk-och-doev-en-osynlig-minoritet-3294260/


Suomenruotsalainen ja kuuro – näkymätön vähemmistö 

Suomenruotsalainen viittomakieli on yksi Suomen pienimmistä vähemmistökielistä. Kun on suomenruotsalainen ja kuuro, ei se ole mitään ruusuilla tanssimista, sillä viittomakielentulkeista ja omakielisestä tuesta on pulaa. Näistä asioista kertovat Alf, Elin, Julia, Maj-Lis ja Robin elokuvassa. 

Identiteetti ja kielimuurit voivat joskus tuntua raskailta, mutta oma kieli on silti heille tärkeä. Voiko olla yhtä aikaa suomenruotsalainen ja kuuro? Kuinka arki toimii, jos muut ympärillä eivät osaa suomenruotsalaista viittomakieltä? Päähenkilöt nostavat esiin esimerkkejä ja pohdintoja muun muassa näistä asioista. 

Carl Oscar Malm perusti kuurojen koulun Porvooseen vuonna 1846 ja siellä on siitä asti tarjottu suomenruotsalaisille kuuroille opetusta – vuoteen 1993 asti. Kuurojen opetuksessa ei ole kuitenkaan aina käytetty viittomakieltä. Millaista olisi mennä kouluun, kun ei voi kommunikoida opettajan kanssa? Miksi koulu suljettiin? Mitä nuoret suomenruotsalaiset kuurot tekevät nykyään saadakseen koulutuksen? 

Suomenruotsalaisten viittomakielisten yhdistys Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. (FST) on toteuttanut pitkäaikaisen unelmansa kertoa kuuroista suomenruotsalaisista ja heidän elämästään eri vuosikymmeninä. Elokuva on kokonaan toteutettu suomenruotsalaisella viittomakielellä. Elokuvaa ovat tukeneet muun muassa YLE, Svenska Kulturfonden, Svenska Litteratursällskapet, Konstsamfundet ja useat muut pienemmät rahastot. 

Elokuvassa kerrotaan lisää suomenruotsalaisista kuuroista ja siitä, kuinka tärkeää on, että on olemassa myös suomenruotsalaisen viittomakielen yhteisö. FST toivoo, että elokuva tuo lisää ymmärrystä siihen, millaista on suomenruotsalaisten kuurojen elämä Suomessa. FST haluaa nostaa esiin myös palvelujen ja tuen tarpeen suomenruotsalaisella viittomakielellä. 

Elokuvan ensi-ilta on 28.1.2023. Lisäksi se tulee katsottavaksi muun muassa Yle Areenaan. 


Tiivistelmä: Ainutlaatuinen dokumentti näkymättömästä vähemmistöstä! 

Suomessa elää pieni kielivähemmistö näkymättömissä – tässä elokuvassa he saavat puheenvuoron. He kertovat elämästä, jossa kielirajoitteet voivat olla vaikeita. Tarinoista nousee kuitenkin esiin myös ylpeys siitä, että kuuluu kieliryhmään, jolla on pitkä historia maassamme. 

Eri-ikäiset suomenruotsalaiset kuurot kertovat tunnin mittaisessa dokumentissa elämästään, arjen suruistaan ja iloistaan. Elokuvan kieli on suomenruotsalainen viittomakieli, jossa on myös ruotsinkielinen ääniraita ja tekstitys ruotsiksi niille, jotka eivät ymmärrä viittomakieltä. 


Elokuvan ensi-ilta juhla on 28.1.2023, klo.13.00-17.00 näyttely sekä paneelikeskustelu järjestää Malmin kulttuuritalossa, Helsingissä.

Liput löytyy: https://www.lippu.fi/artist/malmitalo/finlandssvensk-och-doev-en-osynlig-minoritet-3294260/