Finlandssvenska teckenspråkiga rf årsmöte 6.4

Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. kallar till årsmöte!
Tid och plats:  Lördag 6.4.2019, kl 10.00 – 16.00.  Tölögatan 10, Helsingfors (Hörselförening lokal). 

Vi börjar med kaffe kl 9.30, information om aktuella projekt mm kl 10-11. 
Lunch och avslutningskaffe ingår i program. 

Anmäla er via epost: info@dova.fi, skriva namn och om du har mat allergi. Senast 30.3. Årsmöte material kommer publiceras på www.dova.fi 23.3.Välkomna till årsmöte och påverka vår förening!