Finlandssvenska teckenspråkiga rf uttalande angående FPA tolktjänst nya villkor

Finlandssvenska teckenspråkiga rf vill göra ett utlåtande kring FPA tolktjänst nya villkor som har orsakat mycket oro och diskussioner. Majoriteten av dessa sker på finska och våra resurser är inte tillräckliga att följa med i allt. Vi vill ändå lyfta upp några saker som vi är oroliga över.

De nya villkoren påverkar mest kopplat ljud och video, vi tolkanvändare kan inte få tolkning av bandade webinarier, videofilmer, podd och andra källor. Det skapar mycket oro för hur vår gemenskap kan få tillgång och tillgänglighet,

Ett exempel är inom skolan/utbildning: barn och unga lär sig också via video och föreläsningar.  Om videofilmer visas där eller bandade föreläsningar – hur ska barn och unga som studerar få ta del av materialet?

Arbetslivet och i andra situationer stöter vi ibland på bandade webinarier, videoinformation m.m. som hör ihop med vår kompetensutveckling – att inte få tolkning leder till att vi inte får kompetensutveckling.

De nya villkoren skapar också stor oro för oss svenskspråkiga tolkanvändare, när vi inte kan få tolk till direktsända webinarium eller föreläsningar hur ska vi göra då?
Om inte FPA kan ordna tolk till de situationer som behövs och vi inte får beställa tolk till bandade material – det innebär att vi inte längre kan få ta del av information eller delta i samhället på samma sätt.

FPA tolktjänst är till för att ge oss möjligheter att delta i samhället som fullvärdiga medborgare men detta blir inte möjligt om vi inte får tolk. Vi kräver att FPA ger tydligare instruktioner och säkerställer att vi kan delta i samhället på lika villkor!