Finlandssvenska teckenspråkiga Vappenfest Åbo!

Finlandssvenska döva från Sverige och Finland träffas på Åbo dövas förening lördag 30.4 och firar Vappen tillsammans.

Kom med du också!

Resa på egen hand (tåg är lättast). Lunchmat men också mjöd och struvor lovas!

Mer information om program, anmälan kommer på Teckeneko, Facebook och Texttv senare.

Välkommen med!