Finlandssvenska Teckenspråksdagen 2023 och Kursveckoslut 10-12.11.2023

Information om Finlandssvenska teckenspråksdagen 2023 och kurs veckoslut 10-12.11.2023

Finlandssvenska teckenspråksdagen och kursveckoslut ordnas 10-12.11.2023 i Hotelli Rantapuisto (Furuborginkatu 3, 00980 Helsingfors).

Kurs: fredag 10.11 – söndag 12.11.2023

Kursen börjar på fredag kväll med middag och avslutas på söndag eftermiddag. (Detaljerat program skickas till anmälda deltagare).

Program: socialt umgänge, olika aktiviteter under veckoslutet. Lördag firas Finlandssvenska teckenspråksdagen och på söndag ordnas finlandssvenskt teckenspråksworkshop.

Mål: Få ny energi, information och kamratstöd via träff med andra personer. Samt trevlig tid tillsammans.

Transport: Vi ordnar inte resor, det är på egen kostnad.
Men om Du behöver stöd med skjuts eller ekonomiskt stöd för resor, kan ni kontakta verksamhetsledare Magdalena Kintopf-Huuhka nummer: 045 183 5450

Om du har frågor om kurs, du kan kontakta Cecilia Hanhikoski eller Magdalena Kintopf-Huuhka.

Pris:

Hela paket fre-sö 55e för medlem, 110e för icke-medlem
(ingår boende fre-sö. Fredag middag. Finlandssvenska teckenspråksdagen program; lunch och middag på lördag. Lunch och avslutningskaffe på söndag. Ingår också olika program och aktiviteter under kursen.)

Deltagande endast på Finlandssvenska teckenspråksdag (lördag) 30e
(ingår lördag lunch, dagens program och middag)

Anmälning via info@dova.fi senast torsdag 26.10.2023

Välkommen till Finlandssvenska teckenspråksdagens firande och kurs!