Föreningens årsmöte

När: Lördagen 21.3.2020, kl. 10.30 – 17.00.
Plats: mötesrum ”Lundagården”, Alexandersgatan 11 06100 Borgå

Anmälan för deltagande till info@dova.fi, senast 7.3.
Viktigt meddela om vill äta lunch och kaffe om ni har allergi. Kostnad för lunch och kaffe 5 euro/medlem, 10 euro/icke-medlem.

Årsmöte behandlar: föreningens verksamhetsberättelse 2019, bokslut 2019, verksamhetsplan och budget för år 2021 och föreningens stadgeändring.

Årsmötet ska välja 3 nya styrelsemedlemmar på 2 år. Styrelsemedlemmar som står på tur att avgå är Julia Småroos, Lena Wenman och Elin Westerlund.
Anmälan för intresse som kandidat till styrelse senast 20.2. Epost: info@dova.fi

Material inför årsmötet kan hämtas på vår webbsida: www.dova.fi senast 2 veckor innan årsmöte.  Behöver ni material hemskickat via post? Kontakta oss via e-post: info@dova.fi

Har ni förslag (motion) till årsmötet skall skicka till styrelsen, senast 14 dagar före årsmötet: Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. Tilkgatan 7, 00300 Helsingfors. Eller via e-post till: info@dova.fi

Program och ytterligare information 21.3.2020

Dagens programtider:
Kl. 10.00, dörrarna öppnas.
Kl. 10.30, start med information från föreningen och gäster.
Kl. 11.00 – 12.30, lunch (varm mat) + kaffe.
Kl. 12.30 – 15.00. Årsmöte.
Kl. 15.00 – 16.30, kaffe och kaka.
Kl. 17.00 dörrarna stängs.

Bussresa ordnas från Helsingfors tur och retur Borgå, om ni vill åka med bussen så anmäl det samtidigt som ert deltagande och eventuell lunchallergi till info@dova.fi senast 7.3.

Ni som bor på andra orter kan få resestöd, föreningen betalar mot kvitto eller mostsvarande av tåg/busskostnad.

Eget ansvar kostnad: 15 euro

Vi vill också påminna att personer som inte betalt medlemskap har inte rösträtt på årsmötet, medlemskapet ska vara inbetalt innan sista februari 2020.

Likaså kan inte personer få medlemsrabatt utan vi tar kostnad som för icke-medlem.

Välkomna till årsmöte!

Styrelsen