Sammanfattning från FPAs informationstillfälle

Sammanfattning från FPAs informationstillfälle 4.10.2017

Nya tolkservicen innebär att alla kunder kan skapa egen tolklista, på tolklistan kan ni ha de tolkar ni önskar. Förmedlingen kommer även att sträva efter att förmedla tolkar inom samma område.

Brev med information om den nya tolkservicen och blankett för kunder att fylla i kommer att skickas ut 16.e november. Information kommer att finnas på de båda skrivna språken och på teckenspråk, dessa hittas via webbsidan.

Ni har rätt att beställa tolk, även finlandssvenskt teckenspråkstolk till era ärenden. De tolktimmar som ni får varje år kan ni alltid be om mer när det behövs. Detta ska bli lättare att ansöka om och snabbare.

Under informationstillfället den 4.10 fanns det ingen information på svenska, vi kanske får sammanfattning efteråt. När det sker då informerar föreningen er.

Efter att informationsbrev från FPA har skickats ut den 16.11 ordnar vi förmodligen information här på Tilkgatan 7, där ni även kan ställa frågor och få vägledning. Vi försöker ordna även direktsändning via webben så även ni som inte bor i närheten kan få information. Mer om det informerar vi i november när vi själva fått mer information.

Vi Finlandssvenska teckenspråkiga har ännu frågor som vi vill få tydligare svar på så vi kommer att kontakta FPA, när vi vet mer kring specifikt finlandssvenskt teckenspråks tolkning så informerar vi er.
Nu när besvärstiden är förbi ordnar FPA tilläggsupphandling, efter det hoppas vi på att få mer tydligare information om nya tolkservicen för teckenspråkiga finlandssvenskar.

Om ni har funderingar ni kan också skicka direkt till FPA och få svar på era frågor, ni skickar epost till: viestinta@kela.fi

Önskar er en fortsatt trevlig höst!