FPAs uppföljningsgrupp för tolkningstjänster

En uppföljningsgrupp har bildats av FPA tillsammans med organisationer, vi kommer att träffas 4 gånger per år under tvåårsperiod. Syftet med uppföljningen är att bevaka hur tolkningstjänsterna fungerar då vi har teman att diskutera kring, då är det också möjligt att ställa frågor och ge feedback.

Jag var med på första mötet som ordandes 23 januari, fokus tema var hur övergången mellan gamla tolksystemet och nya fungerade. Vi diskuterade också kommande möten och teman. Andra som finns med i gruppen är Finlands Dövas Förbund, Suomen kuurosokeat ry, Kuuloliitto, Svenska hörselförbundet, CP-Liitto och Kehitysvammaliitto.
Nästa möte har vi i mars och då är temat information, hur det kan förbättras från FPA och vad vi önskar.

Jag hoppas ni beställer svenskspråkiga tolkar och att ni får denna service. Vår uppgift bevaka och se till att tolktjänster fungerar även för finlandssvenska personer.

Min fråga till er som använder tolk:
Vad för information och på hurudant språk önskar ni att få från FPA?
Ta gärna kontakt med mig och svara på den frågan.
Ni får även ta upp andra ärenden gällande tolktjänst.
Jag återkommer när jag har mer information.

Kontaktuppgifter:
SMS/Whatsapp: 045 1835450
Epost: magdalena.kintopf-huuhka@dova.fi

Kan även genom Skype men boka gärna först tid med mig.