Framtid för FST? -med Mikaela Nylander

Föreningen Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. har många kontakter med olika organisationer och andra instanser i samhället. Vi försöker diskutera med dem hur vår förening kan fortsätta och utveckla sin verksamhet. Det är viktigt att vi i föreningen kan ordna olika aktiviteter för finlandssvenska döva och teckenspråkiga i hela Svenskfinland, men vi behöver stöd och samarbete för detta. Vi vill göra verksamhet som stöder för språkrevitalisering (stöda finlandssvenska teckenspråket) och för gemenskap till finlandssvenska döva. En av föreningens kontakter är Mikaela Nylander, ordförande i riksdagens teckenspråksnätverk och riksdagsledamot för Svenska folkpartiet r.p. Ordförande Magdalena Kintopf-Huuhka och Lena Wenman som tidigare arbetat med projekt för FST träffade Mikaela Nylander torsdagen 10.3.2016 i riksdagen.