FST mål och planer 2017 – har vi egen kultur?

Här berättar Janne Kankkonen om hur Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. har sina verksamhetsmål och litet om verksamhetsplanen. Föreningen har en långsiktig verksamhetsplan som skall uppdateras litet. Om ni har ideer och förslag, kan ni gärna skicka dem till styrelsen! Men senast den 25.3.2016, så att det hinner behandlas före årsmöte 9.4. Kulturfrågor är viktiga att arbeta vidare med, vi skall stärka också vår egen kultur – men hur ser den ut? Finlandssvenskt teckenspråk och finlandssvenska döva har också en gemensam kultur, som vi behöver få veta mer om. Det är ett av målen för föreningen och verksamhetsplanen att arbeta med framöver.