Grillfesten

Grillfesten hålls i Tilkängen – parken, Helsingfors kl. 13 till kvällen söndagen 7.6.2015.

Vi firar grillfesten där
vi äter smakliga mat,
vi skojar med lekprogram och
vi lottrar med pris.

TA MED eget lek eller rolig idé för programmet och lotteri

Träffplats: Tilkängen – parken bredvid Tilkgatan och Finlandssvenska teckenspråkiga rfs kontor , Helsingfors.
Tid: kl. 13 till kvällen söndag 7.6.2015.

VÄLKOMMEN !