Hela Finland tecknar

Finlandssvenska teckenspråkiga rfs medlemmar sjöng ”Hela Finland tecknar” på föreningens 15 års jubileum i Tammerfors den 18 november.

Sångens text:

Vårt land, vårt land, vårt fosterland)
Ljud högt, o dyra ord!
Ej lyfts en höjd mot himlens rand
Ej sänks en dal, ej sköljs en strand
Mer älskad än vår bygd i nord
Än våra fäders jord
Leve det hundraåriga Finland!

#HelaFinlandtecknar #KokoSuomiviittoo

Länk till Finlands Dövas Förbunds Finland100-kampanj sidan:
http://www.kuurojenliitto.fi/sv/artikkelit/hela-finland-tecknar