z

In memorian – Alf Bjong

Vi har fått ett tråkigt besked. Nämligen att Alf Bjong, som är en av våra medlemmar, har gått bort den 27 december 2020. Alf var en aktiv själ inom dövrörelsen i Jakobstad och Österbotten, men också på nationell nivå som styrelsemedlem i Finlands Dövas Förbund. Alf sådde några frön som visade oss vägen och som också har resulterat i den svenskspråkiga verksamhet som finns idag.

Alf föddes 18 december 1928 i Kronoby. Hans stora intressen var idrott, resor och föreningsliv. Under sin uppväxt tävlade han ofta i skidåkning, såväl på hemmaplan som internationellt. Exempelvis deltog han i Dövas världsspel år 1955 i Västtyskland. Han fortsatte tävla i oldboy-klassen resten av sitt vuxna liv.

Resor gillade han mycket, så pass mycket att han också börja ordna gruppresor för döva. Han ordnade flera gruppresor under nästan 30 års tid. Gruppresorna gjordes som till exempel bussresor till olika ställen i Europa då Dövas världsspel arrangerades. Gruppresorna var omtyckta och Alf var en populär reseledare.

Inom föreningslivet har han gott om erfarenheter i sitt bagage. Han var aktiv i Jakobstads Nedjens Döva rf i mer än 43 år. Utöver detta var han aktiv i Jakobstads Dövas Idrottsförening, Finlands Dövas Förbunds styrelse samt i Svenska arbetsgruppen. Genom den Svenska arbetsgruppen såddes små frön, som ledde till att Finlandssvenska teckenspråkiga rf grundades år 2002. Alf var med då FST grundades den 6 april år 2002 i Tammerfors.

Då Alf gick med i Dövas förbunds styrelse år 1978 konstaterade han att en svensk arbetsgrupp behövdes inom förbundet. Han sade “Jag märkte i förbundets styrelse att frågor som gällde finlandssvenska döva glömdes bort och jag ville aktivera finlandssvenska döva att ställa krav på förbundets svenska verksamhet.”.

I samband med skolträffen i Borgå 1980 föddes den svenska arbetsgruppen och formellt inleddes arbetet följande år.

Den Svenska arbetsgruppen och Alf aktiverade sig politiskt och kämpade för finlandssvenska dövas rättigheter. Alf försökte bevara så mycket som möjligt som är viktigt för finlandssvenska döva. Tyvärr fick det mesta inte gehör hos beslutsfattarna.

På självständighetsdagen år 1982 förlänades Alf Förtjänstkorset av Finlands Lejons orden. År 2003 gav Finlandssvenska teckenspråkiga rf honom priset som årets medlem för hans långvariga arbete för finlandssvenska döva. År 2008 gav Finlands Dövas Förbund honom förbundets 100-årsmedalj. År 2017 valde Finlandssvenska teckenspråkiga rf att återigen tacka Alf med ett hederspris för hans särskilda insats och kämpaglöd, som också har inspirerat och påverkat många ännu idag.

Vi har mycket att tacka Alf Bjong för. Än idag kan vi se många spår som kommer från honom. Utan hans insatser skulle vi inte ha kommit lika långt som vi gjort idag. Han visade oss vägen framåt och gav oss en stafettpinne för att vi skulle fortsätta med arbetet för det finlandssvenska teckenspråket.

Vila i frid Alf och tack för allt du har gett oss.