Information om föreningens årsmöte 2022 och kurs veckoslut 9-10.4.2022

Årsmöte och kursveckoslut ordnas 9.-10.4.2022 i Noux, Hotelli Nuuksio.

Årsmöte: lördag 9.4.2022 kl. 10.00-12.00.

Årsmöte kallelse ska skickas till medlemmar via e-post eller brev. Årsmötet kommer att behandla stadgeenligt material.

Styrelseval, på tur att avgå är ordförande och två (2) styrelsemedlemmar. På årsmötet behandlas nyval av ordförande samt 2 styrelsemedlemmar.

Material inför årsmötet kan hämtas på vår webbsida: www.dova.fi senast 2 veckor innan årsmöte. Medlemsfaktura måste vara betald och inkommen hos vår bank senast 4.4.2022 för att ha rösträtt till årsmöte.

Om du inte fått kallelse senast 28.3, så ta kontakta med oss via info@dova.fi eller sms till verksamhetsledare Magdalena Kintopf-Huuhka nummer: 045 183 5450

Kurs: lördag 9.4 – söndag 10.4.2022
Kursen börjar på lördag efter årsmötet och avslutas på söndag eftermiddag.
(Detaljerad program skickas till anmälda deltagare).

Program: socialt umgänge, program + aktivitet under veckoslut, kreativ workshop, bastu, grillkåta

Mål: Få ny energi, information och kamratstöd via träff med andra personer. Samt trevlig tid tillsammans.

Transport: Ni kan välja att åka själva eller få skjuts. Med egen transport eller buss som ordnas av oss ingår egenandel pris.

Om du har frågor om kurs, du kan kontakta Cecilia Hanhikoski.

Pris:

Hela paket lö-sö 40e för medlem, 70e för icke-medlem
(ingår årsmöte, lunch och middag på lördag, boende lö-sö, lunch söndag och olika kurs program och aktivitet.

Endast årsmöte 25e
(ingår årsmöte och lunch, men inte kurs program och aktivitet på lördag)

Anmälning via https://bit.ly/3BHpQQO, senast måndag 21.3.2022

Välkommen till årsmöte och kurs!

Styrelsen