Information om föreningens årsmöte 2023 och kurs veckoslut 14.-16.4.2023

Årsmöte och kursveckoslut ordnas 14-16.4.2023 i Långvik Congress Wellness Hotel (Danskarbyvägen 9, Långvik (Kyrkslätt)).

Årsmöte: lördag 15.4.2023 kl. 9.30-12.00.

Årsmöte kallelse ska snart skickas till medlemmar. Tydligare information om årsmöte ska komma senare. Om du har frågor om årsmöte eller inte fått kallelse senast 3.4, så ta kontakt med oss via info@dova.fi eller sms till verksamhetsledare Magdalena Kintopf-Huuhka nummer: 045 183 5450

Kurs: fredag 14.4 – söndag 16.4.2023

Kursen börjar på lördag efter årsmötet och avslutas på söndag eftermiddag. Det är möjligt att komma på fredag med fritt program eller gå till spa.
(Detaljerad program skickas till anmälda deltagare).

Program: socialt umgänge, program + aktivitet under veckoslut, spa

Mål: Få ny energi, information och kamratstöd via träff med andra personer. Samt trevlig tid tillsammans.

Transport: Vi ordnar inte resor, det är egen kostnad. Men om du behöver stöd med skjuts eller ekonomiskt stöd för resor, ni kan kontakta verksamhetsledare Magdalena Kintopf-Huuhka nummer: 045 183 5450

Om du har frågor om kurs, du kan kontakta Cecilia Hanhikoski eller Magdalena Kintopf-Huuhka.

Pris:

Hela paket fre-sö 55e för medlem, 110e för icke-medlem
(ingår boende fre-sö, fredag middag och spa, årsmöte, lunch och middag på lördag, brunch och lunch på söndag och olika kurs program och aktivitet)

Lö-sö paket 40e för medlem, 80e för icke-medlem
(ingår årsmöte, lunch och middag på lördag, boende lö-sö, brunch och lunch på söndag och olika kurs program och aktivitet)

Endast årsmöte 5e
(ingår årsmöte och lunch, men inte kurs program och aktivitet på lördag)

Anmälning via https://bit.ly/3ZhOuS4 senast söndag 2.4.2023

Välkommen till årsmöte och kurs!

Styrelsen